Clubkas Campagne 2017

Ook NOP in Oorlogstijd doen mee met de Clubkas Campagne

Klik hier nu uw stem uit te brengen op ons!

Dit jaar doet zij mee om in haar Oral History project voort te zetten. Al jaren interviewt de stichting diverse personen uit Urk en de Noordoostpolder die de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in voormalig Nederlands Indië hebben meegemaakt. Ook mensen die kind waren tijdens de oorlog, of personen die later geboren zijn en de verhalen nog kennen. Onder meer staat de aanschaf van een nieuwe camera hoog op haar verlanglijst. Ook zijn er weer plannen voor een te organiseren herdenkingsconcert.

Promotie video

Om ons project in beeld te brengen hebben wij speciaal hiervoor een video gemaakt, die een indruk geeft van ons Oral History project. Deze kunt u hier bekijken, of hieronder.

Wat is het?

Bij de Rabobank Clubkas Campagne bepalen de leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen. En hoe hoog dat bedrag is.

Leden van onze bank ontvangen 5 stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar hebben we € 60.000,- te verdelen, dus doe mee!

Van dinsdag 1 november t/m maandag 14 november 2016 kunnen de leden van onze bank hun stem uitbrengen via de website. Dinsdag 1 november ontvangen de leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk de stemkaart op de deurmat.

Lees hier meer over de actie

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact met ons op!

rabobank-clubkas

Marknesse in 75 verhalen

Bron:  De Noordoostpolder 

Jubileumboek “Marknesse in 75 verhalen”

MARKNESSE Historisch Marknesse in Woord en Beeld heeft bij het 75 jarig bestaan van Marknesse 75 verhalen gebundeld. Het boek wordt in de feestweek gepresenteerd.

Het boekwerk is een bloemlezing van de historische stukjes en gedichten, zoals die al jaren in de dorpskrant staan, omlijst met veel foto’s en tekeningen. De schrijver van de epistels is Dirk Kingma (70), die in 1970 in Marknesse kwam wonen. Sinds 2006 schrijft hij de tweewekelijkse artikelen en nam daarmee het stokje over van Aly Nijdam die de serie ooit begon.

Met zijn belangstelling voor geschiedenis meldde hij zich aan voor Historisch Marknesse wat een commissie is van Dorpsbelang. De verhalen in het boek zijn allemaal van de hand van Kingma. Het mooiste epistel is er ook eentje met veel historische lading en gaat over de eerste vrouw in Marknesse. Dat was mevrouw Splinter die met haar man naar de polder kwam als beheerder van de kantine. Het was een indrukwekkende vrouw die tijdens de razzia in 1944 een van de jongens onder de tapkast onderduik verschafte en op het zoldertje nog eens drie mannen, onder wie haar eigen man. Ze zette een grote mond op tegen een meerdere van de Duitse soldaten, omdat de soldaten stalen uit haar winkel. Dat maakte veel indruk op de Duitsers die het daarna wel lieten om wat te pikken en zelfs een wacht instelden bij haar winkel. Een andere vrouw uit recentere jaren die indruk maakte was de brugwachtersvrouw die vanuit haar torentje (brugwachtershuisje) het dorp regeerde. Haar taken zijn inmiddels overgenomen door een wachter op afstand met video-assisentie. Het zijn allemaal verhalen met een glimlach of knipoog, kort en gemakkelijk te lezen.

Het boek dat 160 bladzijden telt kost 10 euro in de voorverkoop. Na de presentatie in de feesttent is het te koop voor 12,50 euro. Op de zomermarkt wordt het aangeboden in de kraam van Historisch Marknesse. Bestellen kan via e-mail: woordenbeeld@gmail.com.

Onderzoek naar interneringskampen

Direct na de bevrijding werden op Urk en in de Noordoostpolder verdachte personen opgepakt. Vaak op verdenking van ‘heulen met de vijand’.

De Noordoostpolder had een groot aantal lege arbeiderskampen. Het tekort aan arbeidskrachten, en het overschot van gedetineerden, deed het Militair Gezag in samenspraak met Directie Wieringermeer besluiten deze in de Noordoostpolder samen te brengen.

In totaal waren er ongeveer 14 interneringskampen waaronder: Schokland, Marknesse, Westvaart, Zuidvaart en Kadoelen.

Onderzoek & Lezing
Robert Hofman doet onderzoek op dit moment naar deze periode. Hij verzorgt op 1 april een lezing hierover voor de leden van de Schokland – oorlog cursus. Het streven is om dit jaar het onderzoek nog af te ronden en te publiceren.

Informatie:
Veel is hierover niet bekend. Mocht u meer weten over de interneringskampen of foto’s hebben van deze na-oorlogse periode houden wij ons aanbevolen!


Foto: Roel Winter – Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad
Beschrijving: Een groep gevangen N.S.B.-ers werd ingezet bij het oogsten in de Noordoostpolder. Links op de foto een bewaker. In het kamp Marknesse-Zuid zaten toen N.S.B.- vrouwen gevangen.
Opmerking: Lees in plaats van N.S.B.-ers ‘Politieke delinquenten’ er zat nl. een verscheidenheid in gevangenen in de N.O. polder in de periode 1945-1948

Schuilhut Nat. baggermuseum

Schaftkeet Noordoostpolder – Baggermuseum

In het Nationaal Baggermuseum, te Sliedrecht, staat een nagebouwde Schaftkeet. De Schaftkeet werd tijdens de inpoldering van de Noordoostpolder gebruikt.

Hieronder foto’s van een Schaftkeet uit de periode 1940-1945

Het informatiebordje, op de Schaftkeet in het museum,  verteld:

Drainage Noordoostpolder

Het werk aan de Noordoostpolder is begonnen in  1936
De polder was in 1942 droog.
De polder is ingedeeld door een regelmatig raster van landbouwkavels. De afmetingen van de kavels zijn elk 300 meter breed en 800 meter lang. aan de lange zijden worden de kavels begrensd door kavelsloten waarin het drainage systeem uitmond.

De onderlinge afstand van de drainagebuizen bedraag 8 tot 48 meter, afhankelijk van de soort grond. de drainagebuizen zijn in de breedte van de kavels gelegd. Dat betekent dat in het ongunstige geval per kavel ongeveer 100 pijpen zijn gelegd en dat is bijna 30 kilometer.
De drainagebuizen zijn vervaardig van terracotta met behulp van een buizen-leg-machine in de uitgegraven geul gelegd.
Dat de aanleg van de drainage een enorm werk is geweest behoeft geen betoog.
Duizenden kilometers drainagebuizen zijn gelegd om deze polder droog te houden.
De mensen die aan het werk waren in de Noordoostpolder konden alleen schuilen en pauzeren in de zogenaamde schaftketen.
Deze zijn makkelijk verplaatsbaar.

Nader bericht:
Tijdens de oorlog gebeurde het leggen van de drainagebuizen met de hand. Pas na de oorlog kwam hier een machine voor.

Het Nationaal Baggermuseum:
Facebook
Twitter
Internet

Identificatie Vickers Wellington vastgesteld

Fryskemarren

 

 

 

 

 

Joure, 7 september 2016

 

Laatste nieuws over de aangetroffen bommen

 

Deze week is definitief vastgesteld dat het vliegtuig dat op dit moment wordt geborgen in het IJsselmeer de R1322 Vickers Wellington Mark Ic van het Poolse 305 RAF Squadron is. Het vliegtuig, met een volledig Poolse bemanning, is in de nacht van 8 op 9 mei 1941 neergeschoten boven het IJsselmeer. De bommenwerper vertrok die avond vanuit Engeland naar Bremen en is naar alle waarschijnlijkheid op de heenreis neergeschoten door een Duitse nachtjager. Uit enkele gevonden voorwerpen is de identificatie te herleiden.

 

Er is een onderdeel gevonden met het identificatienummer R1322. Ook is er een koptelefoon aangetroffen met de naam van een Pools bemanningslid. Majoor Kappert, stafofficier vliegtuigberging, is tevreden dat er nu duidelijkheid is: “We zijn 100% zeker. Naast de vliegtuigonderdelen zijn ook stoffelijke resten gevonden. We doen nu geen uitspraken over de bemanning. Wel kan ik melden dat de stoffelijke resten worden overgebracht naar Soesterberg, waar de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) ze zal onderzoeken. Omwille van de privacy van de gesneuvelde militairen en hun nabestaanden kan deze informatie pas officieel bekend worden gemaakt wanneer hier volledige zekerheid over bestaat. Dit gaat altijd in nauw overleg met de Joint Casualty and Compassionate Centre van de Royal Air Force, de JCCC.”

Ook projectleider Evander Broekman van Leemans Speciaalwerken ziet de identificatie als de kroon op het werk. Arnold Otten van gemeente De Fryske Marren, opdrachtgever van en verantwoordelijk voor de berging, roemt de uitstekende samenwerking tussen de verschillende partijen.

 

Donderdag demontage bommen

Donderdagmiddag 8 september worden de vier bommen, die zich in de damwand bevinden, gedemonteerd, waarbij de ontstekers worden verwijderd. De demontage wordt uitgevoerd door enkele medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De werklocatie aan het IJsselmeer wordt dan ontruimd. Ook de MS Roermond van de zeekadetten uit Lemmer wordt van 850 naar 1050 meter van de damwand verplaatst en zal dienen als uitvalsbasis voor de EODD. Politie en Rijkswaterstaat houden een oogje in het zeil. Vanaf 12.00 uur wordt eveneens een no fly zone boven het gebied ingesteld. De bommen worden volgende week naar een locatie op het vasteland vervoerd, waar ze, buiten de gemeente De Fryske Marren, tot ontploffing worden gebracht.

 

Lancaster bommenwerper

In week 37 wordt de media nader geïnformeerd over de komst van de Lancaster bommenwerper, die een eerbetoon wil brengen aan de omgekomen Poolse soldaten. De vermoedelijke datum is maandag 19 september.

Berging Britse bommenwerper uitgesteld na lek

Bron: Telegraaf.nl

DE FRYSKE MARREN – De berging van een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog in het IJsselmeer gaat maandag niet door. Door een lekkage in de damwand moet de complexe operatie volgens gemeente De Fryske Marren worden uitgesteld.

 

Het is de eerste keer dat een oud vliegtuig wordt geborgen door er een damwand omheen te leggen en het water weg te pompen. De druk van het omringende water is enorm. Daardoor raakte de damwand van 25 bij 38 meter in de nacht van vrijdag op zaterdag lek. Ook begaf een van de aanwezige pompen het zaterdag.

,,Er wordt alles aan gedaan om dinsdag of woensdag alsnog met de berging van het vliegtuig te beginnen”, aldus de gemeente. Zo is inmiddels een nieuwe pomp aangevoerd.

De Vickers Wellington is vermoedelijk in de nacht van 8 op 9 mei 1941 neergehaald door de Duitsers. Dat gebeurde zo’n 15 kilometer buiten de haven van Lemmer. Op die locatie in het IJsselmeer staat zandwinning op de planning, maar omdat er behalve het vliegtuig ook enkele bommen liggen, moet alles eerst worden opgeruimd.

Herdenkingsconcert Vrij!

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Ook Urk werd 70 jaar geleden bevrijd van de Duitse bezetter. Op diverse plekken in ons land zijn er dit jaar speciale herdenkingsmomenten georganiseerd. Het is vanuit het oogpunt van herdenken, gedenken en vieren belangrijk hier ook plaatselijk aandacht aan te besteden.

Daarom is een speciale werkgroep, die bestaat uit bestuursleden van Stichting Urk in Oorlogstijd, SCAB, Oranjestichting Irene en Brassband Valerius, vanaf het voorjaar actief met de voorbereidingen voor de organisatie van een uniek herdenkingsconcert om de bevrijding van Urk te herdenken en vieren.

Het beoogde programma is opgebouwd uit thema’s zoals de razzia, het dagelijks leven, de visserij, onderduiken, bleekneusjes en andere onderwerpen. Ook zal het accent liggen op herdenken en gedenken. De namen van de plaatsgenoten die vielen voor onze vrijheid, zullen op een respectvolle wijze worden herdacht.

Kijk voor meer informatie in onze activiteitenagenda

NIET WEGGOOIEN!


Terug naar ‘begin pagina’


NIET WEGGOOIEN! is het motto van de gezamenlijke actie van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies.  NIET WEGGOOIEN! vraagt aandacht voor het behoud van historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Nederlands-Indië.

Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij een sloop van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven tot foto’s, documenten of een voorwerp. Deze kunnen een bijzondere kijk geven op een voorbij tijdperk.

Heeft u nog spullen met betrekking tot de oorlog, die u een goede plaats wilt geven?
Neem dan contact op met ons.

NOP in oorlogstijd
Mathilde Wibautsingel 59
8302 WR Emmeloord
www.nopinoorlogstijd.nl

Urk in Oorlogstijd
Houtrib 10
8321 SL Urk
www.urkinoorlogstijd.nl