Informatie gezocht

Wie kan Joop Krassenburg verder helpen?

Hij zoekt meer informatie over zijn vader Johannes Philippus Nicolaas Krassenburg.

Johannes Philippus Nicolaas Krassenburg
Geboren: 22.12.1919
Overleden: 20.04.2011

Kamp Kadoelen. Collectie: Krassenburg
Dhr. Krassenburg Collectie: Krassenburg


Johannes Philippus Nicolaas Krassenburg wordt geboren in Rotterdam. Hij wordt net als vele anderen als soldaat tijdens de meidagen van 1940 gemobiliseerd. Hier leert hij zijn latere vrouw kennen met wie hij in 1946 trouwt. In Mei 1940 maakt hij ook het bombardement van Rotterdam mee.

Tijdes de oorlog duikt hij onder in werkkamp Kadoelen. Hij laat, net als vele generatiegenoten weinig tot niets los over de oorlog.

Zijn zoon, Joop heeft foto’s teruggevonden en wil nu graag meer weten. Wie kan hem wellicht iets verder helpen?

U kunt hieronder een reactie achterlaten, of contact opnemen via de pagina ‘Contact’.

Informatie gezocht – Jan de Vries

Mevrouw De Vries heeft ons gecontacteerd in verband met haar volgende vraag:
“Mijn vader heeft in de oorlog ondergedoken gezeten in de Noordoostpolder. Volgens mijn moeder  kwam hij tussendoor thuis zwaar vervuild. Meer werd er niet over gesproken.

Zijn gegevens zijn:
Jan de Vries
Geboren op  20 december 1918 te Zoetermeer


Informatie gezocht – Antonius Reijnders

Wie kan dhr. Reijnders verder helpen? Hij zoekt informatie over zijn vader:

“Mijn vader Antonius Martinus Reijnders 14-07-1921 werkte van 1943 tot 1946 als kok in een woonoord in de Noordoostpolder, waarschijnlijk in een van de kampen bij Emmeloord.
Is er iets over meer over hem bekend dan alleen dit feit?”

U kunt hieronder reageren of contact opnemen indien u meer weet.

Antonius Martinus Reijnders

De geschiedenis op vier manieren bekeken

100 jaar geleden werd de Zuiderzeewet aangenomen. Over dit gegeven is er een duosymposium, dat plaatsvindt in FlevoMeer Bibliotheek Urk en Noordoostpolder.

Ook Noordoostpolder in Oorlogstijd doet hier aan mee!

Vier sprekers worden uitgedaagd een bepaald aspect van deze geschiedenis vanuit twee standpunten te belichten: wat betekende deze wet voor Noordoostpolder en wat voor Urk? Achtereenvolgens komen aan het woord Harrie Scholtmeijer (de taal van Urk en Noordoostpolder), Yftinus van Popta (Verkeersplein Zuiderzee, 800 jaar scheepvaart), Robert Hofman (NOP in de oorlog) en Eva Vriend (over spanningen aan de rand).

Het duosymposium is een initiatief van Vrienden van Schokland, Stichting Canon De Noordoostpolder, Cultuur-eus Urk, Stichting Urker Uitgaven en FlevoMeer Bibliotheek met een financiële bijdrage van het coöperatiefond Rabobank Noordoostpolder-Urk.

Datum en tijden
De lezingenreeks vindt plaats op 27 oktober.
Op Urk beginnen de lezingen om 10.15 uur,
die in Emmeloord om 13.30 uur en de toegang is gratis.

 

Kllik hier voor de flyer/meer informatie: LR SYMPOSIUM

Foto: Batavialand/NOPinoorlogstijd.nl

Bert Knipmeijer, vergeten verzetsman

Bert Knipmeijer (1912-1971) bleef lang relatief onbekend.

De ambtenaar die op de afdeling personeelszaken van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders aan de Molenstraat in Kampen duizenden mannen gedurende de Tweede Wereldoorlog van een Ausweis voorzag om als polderwerker tewerkstelling in nazi-Duitsland te ontlopen, heeft grote verdiensten gehad voor het vaderland.

Maar wie was hij eigenlijk, en waarom deed hij wat hij deed?

De bevrijding

Begin van het einde

April 1945, de geallieerde legers beginnen aan de bevrijding van Noord en Oost Nederland. Dit zijn voornamelijk de Canadezen.
De twee Duitse luchtverkenningsposten trekken zich terug van Schokland en Lemstervaart. Ook uit de omliggende gebieden rondom de polder vertrekken de Duitsers.

Op 15 april bevrijden de Canadezen de plaatsen Vollenhove, Giethoorn en Zwartsluis bevrijdt. De bevrijding is dichtbij voor de Noordoostpolder.

URKERLAND OF NOORDOOSTPOLDER?

Urkerland

De naam Urkerland wordt voor het eerst genoemd in 1936. De nieuwe polders zullen de namen van de drooggelegde eilanden in de Zuiderzee dragen: Wieringen, Urk, Marken. Gedacht wordt aan Urkerwaard, Urkermeer of  Urkerpolder.

De Wieringermeer had aanvankelijk als werknaam de Noordwestelijke Polder. Het lag dus in de bedoeling om ook de werknaam Noord Oostelijke Polder te wijzigen in een definitieve naam.

Tijdens het droogvallen van de polder kiest een naamgevingscommissie onder leiding van ir. De Blocq van Kuffeler voor de naam Urkerland. Zijn collega Smeding gaat akkoord, maar niet van harte. In rapporten streept Smeding de naam ‘Urkerland’ door en vervangt deze door Noordoostpolder.

header razzia herdenking

Razzia’s

Op 16 november 1944 werd een grootscheepse razzia gehouden in de Noordoostpolder.

Dit was niet de eerste razzia, eerder dat jaar hielden de Duitsers ook al een razzia.
Bijzonder is het laatst toegevoegde artikel over Josef Schmidt, deze was  als Duitse jongen betrokken bij de razzia.

Heeft u al onze artikelen over de razzia al eens gelezen?
Bekijk én lees ze op onze website: http://www.nopinoorlogstijd.nl/razzias/

 

 

Hermannus Benno Bouman

Familie Bouman stuurde ons een aantal foto’s van hun vader Harmannus Benno Bouman.
Hiertussen zijn twee diploma’s, die hun vader behaalde tijden de oorlog.

Heeft u nog foto’s of materialen? Gooi ze niet weg!
Graag inventariseren wij uw materialen, of maken hier kopieën van, en tekenen wij het verhaal op.

Neem hiervoor contact met ons op.