De geschiedenis op vier manieren bekeken

100 jaar geleden werd de Zuiderzeewet aangenomen. Over dit gegeven is er een duosymposium, dat plaatsvindt in FlevoMeer Bibliotheek Urk en Noordoostpolder.

Ook Noordoostpolder in Oorlogstijd doet hier aan mee!

Vier sprekers worden uitgedaagd een bepaald aspect van deze geschiedenis vanuit twee standpunten te belichten: wat betekende deze wet voor Noordoostpolder en wat voor Urk? Achtereenvolgens komen aan het woord Harrie Scholtmeijer (de taal van Urk en Noordoostpolder), Yftinus van Popta (Verkeersplein Zuiderzee, 800 jaar scheepvaart), Robert Hofman (NOP in de oorlog) en Eva Vriend (over spanningen aan de rand).

Het duosymposium is een initiatief van Vrienden van Schokland, Stichting Canon De Noordoostpolder, Cultuur-eus Urk, Stichting Urker Uitgaven en FlevoMeer Bibliotheek met een financiële bijdrage van het coöperatiefond Rabobank Noordoostpolder-Urk.

Datum en tijden
De lezingenreeks vindt plaats op 27 oktober.
Op Urk beginnen de lezingen om 10.15 uur,
die in Emmeloord om 13.30 uur en de toegang is gratis.

 

Kllik hier voor de flyer/meer informatie: LR SYMPOSIUM

Foto: Batavialand/NOPinoorlogstijd.nl

Bert Knipmeijer, vergeten verzetsman

Bert Knipmeijer (1912-1971) bleef lang relatief onbekend.

De ambtenaar die op de afdeling personeelszaken van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders aan de Molenstraat in Kampen duizenden mannen gedurende de Tweede Wereldoorlog van een Ausweis voorzag om als polderwerker tewerkstelling in nazi-Duitsland te ontlopen, heeft grote verdiensten gehad voor het vaderland.

Maar wie was hij eigenlijk, en waarom deed hij wat hij deed?

De bevrijding

Begin van het einde

April 1945, de geallieerde legers beginnen aan de bevrijding van Noord en Oost Nederland. Dit zijn voornamelijk de Canadezen.
De twee Duitse luchtverkenningsposten trekken zich terug van Schokland en Lemstervaart. Ook uit de omliggende gebieden rondom de polder vertrekken de Duitsers.

Op 15 april bevrijden de Canadezen de plaatsen Vollenhove, Giethoorn en Zwartsluis bevrijdt. De bevrijding is dichtbij voor de Noordoostpolder.

URKERLAND OF NOORDOOSTPOLDER?

Urkerland

De naam Urkerland wordt voor het eerst genoemd in 1936. De nieuwe polders zullen de namen van de drooggelegde eilanden in de Zuiderzee dragen: Wieringen, Urk, Marken. Gedacht wordt aan Urkerwaard, Urkermeer of  Urkerpolder.

De Wieringermeer had aanvankelijk als werknaam de Noordwestelijke Polder. Het lag dus in de bedoeling om ook de werknaam Noord Oostelijke Polder te wijzigen in een definitieve naam.

Tijdens het droogvallen van de polder kiest een naamgevingscommissie onder leiding van ir. De Blocq van Kuffeler voor de naam Urkerland. Zijn collega Smeding gaat akkoord, maar niet van harte. In rapporten streept Smeding de naam ‘Urkerland’ door en vervangt deze door Noordoostpolder.

header razzia herdenking

Razzia’s

Op 16 november 1944 werd een grootscheepse razzia gehouden in de Noordoostpolder.

Dit was niet de eerste razzia, eerder dat jaar hielden de Duitsers ook al een razzia.
Bijzonder is het laatst toegevoegde artikel over Josef Schmidt, deze was  als Duitse jongen betrokken bij de razzia.

Heeft u al onze artikelen over de razzia al eens gelezen?
Bekijk én lees ze op onze website: http://www.nopinoorlogstijd.nl/razzias/

 

 

Hermannus Benno Bouman

Familie Bouman stuurde ons een aantal foto’s van hun vader Harmannus Benno Bouman.
Hiertussen zijn twee diploma’s, die hun vader behaalde tijden de oorlog.

Heeft u nog foto’s of materialen? Gooi ze niet weg!
Graag inventariseren wij uw materialen, of maken hier kopieën van, en tekenen wij het verhaal op.

Neem hiervoor contact met ons op.

Clubkas Campagne 2017

Ook NOP in Oorlogstijd doen mee met de Clubkas Campagne

Klik hier nu uw stem uit te brengen op ons!

Dit jaar doet zij mee om in haar Oral History project voort te zetten. Al jaren interviewt de stichting diverse personen uit Urk en de Noordoostpolder die de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in voormalig Nederlands Indië hebben meegemaakt. Ook mensen die kind waren tijdens de oorlog, of personen die later geboren zijn en de verhalen nog kennen. Onder meer staat de aanschaf van een nieuwe camera hoog op haar verlanglijst. Ook zijn er weer plannen voor een te organiseren herdenkingsconcert.

Promotie video

Om ons project in beeld te brengen hebben wij speciaal hiervoor een video gemaakt, die een indruk geeft van ons Oral History project. Deze kunt u hier bekijken, of hieronder.

Wat is het?

Bij de Rabobank Clubkas Campagne bepalen de leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen. En hoe hoog dat bedrag is.

Leden van onze bank ontvangen 5 stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar hebben we € 60.000,- te verdelen, dus doe mee!

Van dinsdag 1 november t/m maandag 14 november 2016 kunnen de leden van onze bank hun stem uitbrengen via de website. Dinsdag 1 november ontvangen de leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk de stemkaart op de deurmat.

Lees hier meer over de actie

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact met ons op!

rabobank-clubkas

Marknesse in 75 verhalen

Bron:  De Noordoostpolder 

Jubileumboek “Marknesse in 75 verhalen”

MARKNESSE Historisch Marknesse in Woord en Beeld heeft bij het 75 jarig bestaan van Marknesse 75 verhalen gebundeld. Het boek wordt in de feestweek gepresenteerd.

Het boekwerk is een bloemlezing van de historische stukjes en gedichten, zoals die al jaren in de dorpskrant staan, omlijst met veel foto’s en tekeningen. De schrijver van de epistels is Dirk Kingma (70), die in 1970 in Marknesse kwam wonen. Sinds 2006 schrijft hij de tweewekelijkse artikelen en nam daarmee het stokje over van Aly Nijdam die de serie ooit begon.

Met zijn belangstelling voor geschiedenis meldde hij zich aan voor Historisch Marknesse wat een commissie is van Dorpsbelang. De verhalen in het boek zijn allemaal van de hand van Kingma. Het mooiste epistel is er ook eentje met veel historische lading en gaat over de eerste vrouw in Marknesse. Dat was mevrouw Splinter die met haar man naar de polder kwam als beheerder van de kantine. Het was een indrukwekkende vrouw die tijdens de razzia in 1944 een van de jongens onder de tapkast onderduik verschafte en op het zoldertje nog eens drie mannen, onder wie haar eigen man. Ze zette een grote mond op tegen een meerdere van de Duitse soldaten, omdat de soldaten stalen uit haar winkel. Dat maakte veel indruk op de Duitsers die het daarna wel lieten om wat te pikken en zelfs een wacht instelden bij haar winkel. Een andere vrouw uit recentere jaren die indruk maakte was de brugwachtersvrouw die vanuit haar torentje (brugwachtershuisje) het dorp regeerde. Haar taken zijn inmiddels overgenomen door een wachter op afstand met video-assisentie. Het zijn allemaal verhalen met een glimlach of knipoog, kort en gemakkelijk te lezen.

Het boek dat 160 bladzijden telt kost 10 euro in de voorverkoop. Na de presentatie in de feesttent is het te koop voor 12,50 euro. Op de zomermarkt wordt het aangeboden in de kraam van Historisch Marknesse. Bestellen kan via e-mail: woordenbeeld@gmail.com.