Teruggevonden papieren…. – Niet weggooien!

NIET WEGGOOIEN! is  nog steeds ons motto, in het kader van  de gezamenlijke actie van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies.

Hoe zeer dit geldt blijkt maar weer eens toen de familie Emmert de spullen van wijlen Wallace Emmert op ging ruimen. De familie van Wallace wist wel dat hij neergeschoten was nabij Urk en wat hij in grote lijnen beleefd had. Maar hun verbazing was groot toen zij  daar ineens zijn verhaal lazen, door hem opgetekend  al jaren geleden. Het ooggetuige verslag beschrijft hoe hij deze gebeurtenis heeft beleefd, iets wat zijn hele leven hem zou bijblijven.

“Op 8 oktober 1943 terwijl ik op een missie vloog boven Duitsland,  kwamen er twee machinegeweer kogels door het instrumentenpaneel. Zij vernielden mijn zuurstof slang in tweeën”

Emmert overleefd de noodlanding in de Noordoostpolder,  en wordt naar Urk gebracht. Hierover schrijft hij:

“De co-piloot had het vliegtuig onder controle en met één motor nog werkend maakte hij een buiklanding in het riet nabij het eiland Urk in de Zuiderzee in Holland. Mijn staartschutter had een schot gekregen door zijn been. De andere acht mannen renden weg bij het vliegtuig vandaan terwijl wij tweeën wachten op de inwoners van Urk, en vervoerden ons in een kanaalboot. De Duitse militairen transporteerden ons diezelfde nacht naar ene militair hospitaal in Amsterdam.”

Wallace Emmert overleefd de oorlog en gaat terug naar Amerika. Hij is later, in 2015, geinterviewd door zijn nicht op verzoek van Stichting Urk in Oorlogstijd.

Kortom, gooi het niet weg, maar schenk materialen aan Stichting Urk in Oorlogstijd.

 

Het opgetekende verhaal van Emmert

In memoriam Wallace Emmert

In memoriam

Wallace Emmert

Lt. Wallace E. Emmert [Foto: Fam. Emmert]

* Madera, California, VS, 26 oktober 1915
† Madera, California, VS, 15 juni 2017

Wallace Emmert, geboren in Madera, California in de Verenigde Staten, nam vrijwillig dienst bij de Amerikaanse Luchtmacht na de Japanse aanval op de Amerikaanse marinehaven Pearl Harbor op 7 december 1941. Emmert leert vliegen op een vliegbasis in Texas, waarna hij met een bommenwerper naar Schotland vliegt. Hierna wordt hij overgeplaatst naar vliegveld Chelveston in Engeland. Op 8 oktober 1943 vliegt Emmert met zijn bemanning naar Bremen, Duitsland. Het is de vierde missie van Emmert en tevens zijn laatste.

Op weg naar het doel wordt het toestel aangevallen door Duitse jagers. Kogels vliegen door de cockpit en Emmert wordt geraakt door twee kogels. Eén raakt zijn borst, vlakbij zijn buik en de andere raakt zijn zuurstofslang. Het vliegtuig van Wallace Emmert maakt een noodlanding tussen Urk en het huidige Tollebeek. Hier wordt hij door de Duitsers aangetroffen samen met Walt Fox, de bommenrichter, die ook gewond was geraakt.

Dezelfde nacht nog wordt Wallace Emmert van Urk naar Amsterdam vervoerd. Hij ondergaat hier een operatie en wordt doorgestuurd naar een ziekenhuis voor krijgsgevangen militairen in Obermassfeld, Duitsland. Hier wordt hij door artsen afgekeurd voor militaire dienst en per hospitaalschip teruggestuurd naar Amerika. Bij terugkomst trouwt hij met zijn vriendin en rondt zijn ‘High School’ af.

Vervolgens treedt hij in zijn vaders voetsporen door boer te worden, wat hij de rest van zijn leven zal blijven doen. In 2014 komt de stichting NOP in Oorlogstijd in contact met Wallace via zijn nicht Patricia Emmert. Een jaar later, in 2015, heeft stichtingslid Robert Hofman de gelegenheid om Wallace Emmert te ontmoeten in Amerika.
De piloot die onbaatzuchtig zijn leven op het spel zette, kon na zoveel jaren bedankt worden voor zijn inzet en voor onze vrijheid.

Tot aan zijn overlijden heeft Wallace in het huis gewoond waar hij ook geboren werd. Wallace Emmert ging op woensdag 14 juli slapen. In de ochtend van de 15e overleed hij in zijn slaap, opgegaan naar zijn Hemelse Vader.

Gedenkpagina van Wallace E. Emmert [Namenregister NOPinoorlogstijd.nl]
Gedenkpagina van Wallace E. Emmert  [Jay Chappel – Amerika]

Vliegtuigen wel of niet bergen?

In het Friesch Dagblad van zaterdag 12 november 2016 stond een artikel over het bergen van vliegtuigen.

In Nederland liggen nog ongeveer tweeduizend vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem, waaronder enkele honderden in Fryslan. Moeten die wrakken geborgen worden, of respecteren we de grafrust van de bemanning? Bij de gemeenten leidt dit tot een dilemma, onder meer vanwege de hoge kosten van een berging.

Lees het artikel hier als download of klik hieronder op het artikel zelf.

 

Herkomst: Friesch Dagblad 16 november 2016
Herkomst: Friesch Dagblad 16 november 2016

Identificatie Vickers Wellington vastgesteld

Fryskemarren

 

 

 

 

 

Joure, 7 september 2016

 

Laatste nieuws over de aangetroffen bommen

 

Deze week is definitief vastgesteld dat het vliegtuig dat op dit moment wordt geborgen in het IJsselmeer de R1322 Vickers Wellington Mark Ic van het Poolse 305 RAF Squadron is. Het vliegtuig, met een volledig Poolse bemanning, is in de nacht van 8 op 9 mei 1941 neergeschoten boven het IJsselmeer. De bommenwerper vertrok die avond vanuit Engeland naar Bremen en is naar alle waarschijnlijkheid op de heenreis neergeschoten door een Duitse nachtjager. Uit enkele gevonden voorwerpen is de identificatie te herleiden.

 

Er is een onderdeel gevonden met het identificatienummer R1322. Ook is er een koptelefoon aangetroffen met de naam van een Pools bemanningslid. Majoor Kappert, stafofficier vliegtuigberging, is tevreden dat er nu duidelijkheid is: “We zijn 100% zeker. Naast de vliegtuigonderdelen zijn ook stoffelijke resten gevonden. We doen nu geen uitspraken over de bemanning. Wel kan ik melden dat de stoffelijke resten worden overgebracht naar Soesterberg, waar de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) ze zal onderzoeken. Omwille van de privacy van de gesneuvelde militairen en hun nabestaanden kan deze informatie pas officieel bekend worden gemaakt wanneer hier volledige zekerheid over bestaat. Dit gaat altijd in nauw overleg met de Joint Casualty and Compassionate Centre van de Royal Air Force, de JCCC.”

Ook projectleider Evander Broekman van Leemans Speciaalwerken ziet de identificatie als de kroon op het werk. Arnold Otten van gemeente De Fryske Marren, opdrachtgever van en verantwoordelijk voor de berging, roemt de uitstekende samenwerking tussen de verschillende partijen.

 

Donderdag demontage bommen

Donderdagmiddag 8 september worden de vier bommen, die zich in de damwand bevinden, gedemonteerd, waarbij de ontstekers worden verwijderd. De demontage wordt uitgevoerd door enkele medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De werklocatie aan het IJsselmeer wordt dan ontruimd. Ook de MS Roermond van de zeekadetten uit Lemmer wordt van 850 naar 1050 meter van de damwand verplaatst en zal dienen als uitvalsbasis voor de EODD. Politie en Rijkswaterstaat houden een oogje in het zeil. Vanaf 12.00 uur wordt eveneens een no fly zone boven het gebied ingesteld. De bommen worden volgende week naar een locatie op het vasteland vervoerd, waar ze, buiten de gemeente De Fryske Marren, tot ontploffing worden gebracht.

 

Lancaster bommenwerper

In week 37 wordt de media nader geïnformeerd over de komst van de Lancaster bommenwerper, die een eerbetoon wil brengen aan de omgekomen Poolse soldaten. De vermoedelijke datum is maandag 19 september.

Zuid Friesland - 22.06.2016

Update: Berging vliegtuigwrak

Zuidfriesland
Zuidfriesland.nl bericht het volgende nieuws met betrekking tot dit toestel:

Tekst: Brenda van Olphen

Berging vliegtuigwrak uit WOII in IJsselmeer

LEMMER – De plannen uit 2014 worden deze zomer werkelijkheid: een oud oorlogsvliegtuig wordt vanaf half augustus geborgen. De Vickers Wellington is vermoedelijk in mei 1941 neergeschoten boven het IJsselmeer. Sinds die tijd ligt het toestel vijftien kilometer uit de kust van Lemmer.

Een hachelijke onderneming: het vliegtuig heeft een bommenlast van 2040 kilogram aan boord. Om de operatie te laten slagen, wordt een gebied van 25 meter bij 36 meter drooggelegd. In een straal van een vierkante kilometer wordt alle scheepvaartverkeer geweerd. ,,We weten wat de bommenlast is, maar we hebben het ontstekingsmechanisme nog niet kunnen identificeren’’, vertelde majoor Arie Kappert, stafofficier vliegtuigberging, tijdens een persconferentie vrijdagmorgen. ,,We gaan daarom uit van de meest gevaarlijke situatie.’’

Gemeente De Fryske Marren heeft een miljoen euro gereserveerd voor het bergen. Zeventig procent wordt later vergoed door het Rijk. ‘We proberen budgetair neutraal uit te komen’ meldde burgemeester Fred Veenstra. ,,De berging is een economische noodzaak. Het zandwinning project moet door gaan. Dat is ook de eerste reden geweest voor de berging.’’

Lees het hele verhaal in de papieren editie van woensdag 22 juni.  Deze is hieronder te bekijken

Urk in Oorlogstijd
Ook Urk in Oorlogstijd publiceerde een bericht over dit toestel:

De begrafenis van Ludwig Karz

Deze week werd bekend gemaakt dat het IJsselmeer deels drooggelegd wordt in verband met het zoeken naar stoffelijke overschotten van Lancaster R1322. In dit toestel vloog Ludwig Karz mee, hij werd begraven op Urk.

Speciaal hierover schreef Urk in Oorlogstijd een klein artikel over zijn begrafenis op Urk. 

Lees het artikel: De begrafenis van Ludwig Karz

 

Zuid Friesland - 22.06.2016
Zuid Friesland – 22.06.2016