Schaftkeet

De mensen die aan het werk waren in de Noordoostpolder konden alleen schuilen en pauzeren in de zogenaamde schaftketen.