Interneringskampen

Terug naar ‘Lezen’                                                  Naar uitgebreide geschiedenis


 

Beknopte geschiedenis:

 

 


 

Het is april 1945 als ook eindelijk de noordelijke provincies in Nederland bevrijdt worden. Voor veel mensen is het feest! Echter, voor de politieke verdachten is het geen feest. In tegendeel, zij worden gevangen gezet en worden naar de polder afgevoerd.

 

 

Gevangen

Zonder enige vorm van proces of beschuldiging worden vele gevangenen vastgehouden in de polder. Het gaat hierbij om meer dan 2500 gevangenen. Ze worden in voormalig werkkampen van de Directie Wieringermeer – Zuiderzeewerken vastgehouden. Overdag moeten ze ontginningswerk uitvoeren in de Noordoostpolder. In totaal zijn er ongeveer 13 tot 15 interneringskampen geweest in de Noordoostpolder.

Geïnterneerden in de Noordoostpolder Herkomst: Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad en Collectie: Roel Winter

Bewaking

De bewaking van de interneringskampen was in handen van de BS, binnenlandse strijdkrachten. Deze waren veelal niet geschoold en hadden geen ervaring. Mede hierdoor was de behandeling niet altijd even goed, en verre van correct. Tenminste 300 bewakers waren aanwezig om de gevangen verdachten te bewaken.
Later, eind 1945 worden veel bewakers geschoold buiten de Noordoostpolder en weer ingezet bij de bewaking in de interneringskampen.

BS Leden worden opgeleid. Herkomst: Stichting Urk in Oorlogstijd Collectie: Tromp Loosman

Berechting

De berechting van alle politieke verdachte delinquenten liet lang op zich wachten. Sommige verdachten blijken onschuldig en worden dan ook vrijgelaten. Anderen krijgen hun gevangenisstraf te horen, en mogen soms al naar huis, omdat ze dan al maanden vastzitten.

 

Onderzoek

Het blijkt dat de jaren 1945-1948 niet tot nauwelijks beschreven zijn. Ook dit tijdvak is de geschiedenis van de Noordoostpolder en behoort tot de persoonlijke geschiedenis van mensen die geïnterneerd waren.


Middels dit onderzoek en het vastleggen van de geschiedenis willen wij bewustwording creëren. Wat er gebeurd is mag niet vergeten worden. De oorlog is meer dan 70 jaar geleden. Voor sommige maakt dit stuk geschiedenis nog altijd deel uit van hun dagelijks leven.

 

Het uiteindelijke doel is de geschiedenis vastleggen. Hiermee voorkomen wij dat dit stukje geschiedenis vergeten wordt. Allereerst voor nog levende personen die dit aan de lijve ondervonden, maar ook voor het nageslacht.

Dit project vraag veel tijd én energie. Wij kunnen uw hulp, kennis of kunde dan ook goed gebruiken. Dit kan variëren van het onderhouden van een website, archiefonderzoek doen tot het schrijven van een boek. Mogelijk weet u meer over de interneringskampen, uit eigen ervaring of overlevering. Ook dat horen wij graag!

Contact

Graag komen wij in contact met nabestaanden en geïnteresseerden. Ook zoeken wij mensen die iets kunnen en willen betekenen bij dit onderzoek.

Kijk op onze contact pagina voor de mogelijkheden