Marknesse in 75 verhalen

Bron:  De Noordoostpolder 

Jubileumboek “Marknesse in 75 verhalen”

MARKNESSE Historisch Marknesse in Woord en Beeld heeft bij het 75 jarig bestaan van Marknesse 75 verhalen gebundeld. Het boek wordt in de feestweek gepresenteerd.

Het boekwerk is een bloemlezing van de historische stukjes en gedichten, zoals die al jaren in de dorpskrant staan, omlijst met veel foto’s en tekeningen. De schrijver van de epistels is Dirk Kingma (70), die in 1970 in Marknesse kwam wonen. Sinds 2006 schrijft hij de tweewekelijkse artikelen en nam daarmee het stokje over van Aly Nijdam die de serie ooit begon.

Met zijn belangstelling voor geschiedenis meldde hij zich aan voor Historisch Marknesse wat een commissie is van Dorpsbelang. De verhalen in het boek zijn allemaal van de hand van Kingma. Het mooiste epistel is er ook eentje met veel historische lading en gaat over de eerste vrouw in Marknesse. Dat was mevrouw Splinter die met haar man naar de polder kwam als beheerder van de kantine. Het was een indrukwekkende vrouw die tijdens de razzia in 1944 een van de jongens onder de tapkast onderduik verschafte en op het zoldertje nog eens drie mannen, onder wie haar eigen man. Ze zette een grote mond op tegen een meerdere van de Duitse soldaten, omdat de soldaten stalen uit haar winkel. Dat maakte veel indruk op de Duitsers die het daarna wel lieten om wat te pikken en zelfs een wacht instelden bij haar winkel. Een andere vrouw uit recentere jaren die indruk maakte was de brugwachtersvrouw die vanuit haar torentje (brugwachtershuisje) het dorp regeerde. Haar taken zijn inmiddels overgenomen door een wachter op afstand met video-assisentie. Het zijn allemaal verhalen met een glimlach of knipoog, kort en gemakkelijk te lezen.

Het boek dat 160 bladzijden telt kost 10 euro in de voorverkoop. Na de presentatie in de feesttent is het te koop voor 12,50 euro. Op de zomermarkt wordt het aangeboden in de kraam van Historisch Marknesse. Bestellen kan via e-mail: woordenbeeld@gmail.com.