Schuilhut Nat. baggermuseum

Schaftkeet Noordoostpolder – Baggermuseum

In het Nationaal Baggermuseum, te Sliedrecht, staat een nagebouwde Schaftkeet. De Schaftkeet werd tijdens de inpoldering van de Noordoostpolder gebruikt.

Hieronder foto’s van een Schaftkeet uit de periode 1940-1945

Het informatiebordje, op de Schaftkeet in het museum,  verteld:

Drainage Noordoostpolder

Het werk aan de Noordoostpolder is begonnen in  1936
De polder was in 1942 droog.
De polder is ingedeeld door een regelmatig raster van landbouwkavels. De afmetingen van de kavels zijn elk 300 meter breed en 800 meter lang. aan de lange zijden worden de kavels begrensd door kavelsloten waarin het drainage systeem uitmond.

De onderlinge afstand van de drainagebuizen bedraag 8 tot 48 meter, afhankelijk van de soort grond. de drainagebuizen zijn in de breedte van de kavels gelegd. Dat betekent dat in het ongunstige geval per kavel ongeveer 100 pijpen zijn gelegd en dat is bijna 30 kilometer.
De drainagebuizen zijn vervaardig van terracotta met behulp van een buizen-leg-machine in de uitgegraven geul gelegd.
Dat de aanleg van de drainage een enorm werk is geweest behoeft geen betoog.
Duizenden kilometers drainagebuizen zijn gelegd om deze polder droog te houden.
De mensen die aan het werk waren in de Noordoostpolder konden alleen schuilen en pauzeren in de zogenaamde schaftketen.
Deze zijn makkelijk verplaatsbaar.

Nader bericht:
Tijdens de oorlog gebeurde het leggen van de drainagebuizen met de hand. Pas na de oorlog kwam hier een machine voor.

Het Nationaal Baggermuseum:
Facebook
Twitter
Internet