De geschiedenis op vier manieren bekeken

100 jaar geleden werd de Zuiderzeewet aangenomen. Over dit gegeven is er een duosymposium, dat plaatsvindt in FlevoMeer Bibliotheek Urk en Noordoostpolder.

Ook Noordoostpolder in Oorlogstijd doet hier aan mee!

Vier sprekers worden uitgedaagd een bepaald aspect van deze geschiedenis vanuit twee standpunten te belichten: wat betekende deze wet voor Noordoostpolder en wat voor Urk? Achtereenvolgens komen aan het woord Harrie Scholtmeijer (de taal van Urk en Noordoostpolder), Yftinus van Popta (Verkeersplein Zuiderzee, 800 jaar scheepvaart), Robert Hofman (NOP in de oorlog) en Eva Vriend (over spanningen aan de rand).

Het duosymposium is een initiatief van Vrienden van Schokland, Stichting Canon De Noordoostpolder, Cultuur-eus Urk, Stichting Urker Uitgaven en FlevoMeer Bibliotheek met een financiële bijdrage van het coöperatiefond Rabobank Noordoostpolder-Urk.

Datum en tijden
De lezingenreeks vindt plaats op 27 oktober.
Op Urk beginnen de lezingen om 10.15 uur,
die in Emmeloord om 13.30 uur en de toegang is gratis.

 

Kllik hier voor de flyer/meer informatie: LR SYMPOSIUM

Foto: Batavialand/NOPinoorlogstijd.nl

Hermannus Benno Bouman

Familie Bouman stuurde ons een aantal foto’s van hun vader Harmannus Benno Bouman.
Hiertussen zijn twee diploma’s, die hun vader behaalde tijden de oorlog.

Heeft u nog foto’s of materialen? Gooi ze niet weg!
Graag inventariseren wij uw materialen, of maken hier kopieën van, en tekenen wij het verhaal op.

Neem hiervoor contact met ons op.

Vrij!

Het boek Vrij! van Jenne Brands

Stichting Urk in Oorlogstijd heeft meegeholpen aan het boek ‘Vrij!’ geschreven door Jenne Brands.

In Vrij! volgen we de belevenissen van een elfjarige jongen in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Een gewone jongen die opgroeit in ongewone omstandigheden. Het is 1944 en het is oorlog. Albert is elf jaar en woont op Urk met zijn moeder, broer en zusje. Zijn vader is opgepakt en zit nu in Duitsland. Albert probeert op zijn eigen manier een steentje bij te dragen. Als hij op een dag buiten het dorp op zoek is naar brandhout ziet hij hoe een vliegtuig neerstort! Albert heeft geleerd dat je altijd de waarheid moet spreken, maar ontdekt hoe moeilijk dat is in oorlogstijd.

Zoals de achterkant vermeld is het boek gebaseerd op ware gebeurtenissen. Binnenkort hopen wij u hier meer over te vertellen.

Het boek is te koop bij boekhandel ‘Koster’ op Urk, of via internet:

https://www.clcnederland.com/
www.hertog.nl

Teruggevonden papieren…. – Niet weggooien!

NIET WEGGOOIEN! is  nog steeds ons motto, in het kader van  de gezamenlijke actie van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies.

Hoe zeer dit geldt blijkt maar weer eens toen de familie Emmert de spullen van wijlen Wallace Emmert op ging ruimen. De familie van Wallace wist wel dat hij neergeschoten was nabij Urk en wat hij in grote lijnen beleefd had. Maar hun verbazing was groot toen zij  daar ineens zijn verhaal lazen, door hem opgetekend  al jaren geleden. Het ooggetuige verslag beschrijft hoe hij deze gebeurtenis heeft beleefd, iets wat zijn hele leven hem zou bijblijven.

“Op 8 oktober 1943 terwijl ik op een missie vloog boven Duitsland,  kwamen er twee machinegeweer kogels door het instrumentenpaneel. Zij vernielden mijn zuurstof slang in tweeën”

Emmert overleefd de noodlanding in de Noordoostpolder,  en wordt naar Urk gebracht. Hierover schrijft hij:

“De co-piloot had het vliegtuig onder controle en met één motor nog werkend maakte hij een buiklanding in het riet nabij het eiland Urk in de Zuiderzee in Holland. Mijn staartschutter had een schot gekregen door zijn been. De andere acht mannen renden weg bij het vliegtuig vandaan terwijl wij tweeën wachten op de inwoners van Urk, en vervoerden ons in een kanaalboot. De Duitse militairen transporteerden ons diezelfde nacht naar ene militair hospitaal in Amsterdam.”

Wallace Emmert overleefd de oorlog en gaat terug naar Amerika. Hij is later, in 2015, geinterviewd door zijn nicht op verzoek van Stichting Urk in Oorlogstijd.

Kortom, gooi het niet weg, maar schenk materialen aan Stichting Urk in Oorlogstijd.

 

Het opgetekende verhaal van Emmert

Clubkas Campagne 2017

Ook NOP in Oorlogstijd doen mee met de Clubkas Campagne

Klik hier nu uw stem uit te brengen op ons!

Dit jaar doet zij mee om in haar Oral History project voort te zetten. Al jaren interviewt de stichting diverse personen uit Urk en de Noordoostpolder die de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in voormalig Nederlands Indië hebben meegemaakt. Ook mensen die kind waren tijdens de oorlog, of personen die later geboren zijn en de verhalen nog kennen. Onder meer staat de aanschaf van een nieuwe camera hoog op haar verlanglijst. Ook zijn er weer plannen voor een te organiseren herdenkingsconcert.

Promotie video

Om ons project in beeld te brengen hebben wij speciaal hiervoor een video gemaakt, die een indruk geeft van ons Oral History project. Deze kunt u hier bekijken, of hieronder.

Wat is het?

Bij de Rabobank Clubkas Campagne bepalen de leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen. En hoe hoog dat bedrag is.

Leden van onze bank ontvangen 5 stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar hebben we € 60.000,- te verdelen, dus doe mee!

Van dinsdag 1 november t/m maandag 14 november 2016 kunnen de leden van onze bank hun stem uitbrengen via de website. Dinsdag 1 november ontvangen de leden van Rabobank Noordoostpolder-Urk de stemkaart op de deurmat.

Lees hier meer over de actie

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact met ons op!

rabobank-clubkas

Marknesse in 75 verhalen

Bron:  De Noordoostpolder 

Jubileumboek “Marknesse in 75 verhalen”

MARKNESSE Historisch Marknesse in Woord en Beeld heeft bij het 75 jarig bestaan van Marknesse 75 verhalen gebundeld. Het boek wordt in de feestweek gepresenteerd.

Het boekwerk is een bloemlezing van de historische stukjes en gedichten, zoals die al jaren in de dorpskrant staan, omlijst met veel foto’s en tekeningen. De schrijver van de epistels is Dirk Kingma (70), die in 1970 in Marknesse kwam wonen. Sinds 2006 schrijft hij de tweewekelijkse artikelen en nam daarmee het stokje over van Aly Nijdam die de serie ooit begon.

Met zijn belangstelling voor geschiedenis meldde hij zich aan voor Historisch Marknesse wat een commissie is van Dorpsbelang. De verhalen in het boek zijn allemaal van de hand van Kingma. Het mooiste epistel is er ook eentje met veel historische lading en gaat over de eerste vrouw in Marknesse. Dat was mevrouw Splinter die met haar man naar de polder kwam als beheerder van de kantine. Het was een indrukwekkende vrouw die tijdens de razzia in 1944 een van de jongens onder de tapkast onderduik verschafte en op het zoldertje nog eens drie mannen, onder wie haar eigen man. Ze zette een grote mond op tegen een meerdere van de Duitse soldaten, omdat de soldaten stalen uit haar winkel. Dat maakte veel indruk op de Duitsers die het daarna wel lieten om wat te pikken en zelfs een wacht instelden bij haar winkel. Een andere vrouw uit recentere jaren die indruk maakte was de brugwachtersvrouw die vanuit haar torentje (brugwachtershuisje) het dorp regeerde. Haar taken zijn inmiddels overgenomen door een wachter op afstand met video-assisentie. Het zijn allemaal verhalen met een glimlach of knipoog, kort en gemakkelijk te lezen.

Het boek dat 160 bladzijden telt kost 10 euro in de voorverkoop. Na de presentatie in de feesttent is het te koop voor 12,50 euro. Op de zomermarkt wordt het aangeboden in de kraam van Historisch Marknesse. Bestellen kan via e-mail: woordenbeeld@gmail.com.

Schuilhut Nat. baggermuseum

Schaftkeet Noordoostpolder – Baggermuseum

In het Nationaal Baggermuseum, te Sliedrecht, staat een nagebouwde Schaftkeet. De Schaftkeet werd tijdens de inpoldering van de Noordoostpolder gebruikt.

Hieronder foto’s van een Schaftkeet uit de periode 1940-1945

Het informatiebordje, op de Schaftkeet in het museum,  verteld:

Drainage Noordoostpolder

Het werk aan de Noordoostpolder is begonnen in  1936
De polder was in 1942 droog.
De polder is ingedeeld door een regelmatig raster van landbouwkavels. De afmetingen van de kavels zijn elk 300 meter breed en 800 meter lang. aan de lange zijden worden de kavels begrensd door kavelsloten waarin het drainage systeem uitmond.

De onderlinge afstand van de drainagebuizen bedraag 8 tot 48 meter, afhankelijk van de soort grond. de drainagebuizen zijn in de breedte van de kavels gelegd. Dat betekent dat in het ongunstige geval per kavel ongeveer 100 pijpen zijn gelegd en dat is bijna 30 kilometer.
De drainagebuizen zijn vervaardig van terracotta met behulp van een buizen-leg-machine in de uitgegraven geul gelegd.
Dat de aanleg van de drainage een enorm werk is geweest behoeft geen betoog.
Duizenden kilometers drainagebuizen zijn gelegd om deze polder droog te houden.
De mensen die aan het werk waren in de Noordoostpolder konden alleen schuilen en pauzeren in de zogenaamde schaftketen.
Deze zijn makkelijk verplaatsbaar.

Nader bericht:
Tijdens de oorlog gebeurde het leggen van de drainagebuizen met de hand. Pas na de oorlog kwam hier een machine voor.

Het Nationaal Baggermuseum:
Facebook
Twitter
Internet

Lezing over crashes van vliegtuigen

Hans Hollestelle van de Vrienden van Schokland houdt donderdag om 20.00 uur een lezing in MFC Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirkszplein 10 in Emmeloord.

Hij gaat het hebben over de 22 vliegtuigcrashes in de Noordoostpolder in de Tweede Wereldoorlog. De crashlocaties zijn te vinden op www.nopinoorlogstijd.nl Project Ongeland uit Lelystad spant zich in om op alle locaties in Flevoland waar in de oorlog vliegtuigen zijn neergekomen een herdenkingspaal te plaatsen.