Een machtig arbeidsveld

Een nieuw boek is aan de collectie toegevoegd, namelijk het boek:

‘Een machtig arbeidsveld’

de opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder

Het boek behandelt het kerkelijk leven en alles wat daarmee samenhangt. De schrijvers van dit boek zijn:

Boer, Gert van Klinken, Henk Pruntel, Christaan Ravensbergen, Theo van Staalduine

Een inhoudsopgave is hier terug te vinden.

Vrij!

Het boek Vrij! van Jenne Brands

Stichting Urk in Oorlogstijd heeft meegeholpen aan het boek ‘Vrij!’ geschreven door Jenne Brands.

In Vrij! volgen we de belevenissen van een elfjarige jongen in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Een gewone jongen die opgroeit in ongewone omstandigheden. Het is 1944 en het is oorlog. Albert is elf jaar en woont op Urk met zijn moeder, broer en zusje. Zijn vader is opgepakt en zit nu in Duitsland. Albert probeert op zijn eigen manier een steentje bij te dragen. Als hij op een dag buiten het dorp op zoek is naar brandhout ziet hij hoe een vliegtuig neerstort! Albert heeft geleerd dat je altijd de waarheid moet spreken, maar ontdekt hoe moeilijk dat is in oorlogstijd.

Zoals de achterkant vermeld is het boek gebaseerd op ware gebeurtenissen. Binnenkort hopen wij u hier meer over te vertellen.

Het boek is te koop bij boekhandel ‘Koster’ op Urk, of via internet:

https://www.clcnederland.com/
www.hertog.nl

Marknesse in 75 verhalen

Bron:  De Noordoostpolder 

Jubileumboek “Marknesse in 75 verhalen”

MARKNESSE Historisch Marknesse in Woord en Beeld heeft bij het 75 jarig bestaan van Marknesse 75 verhalen gebundeld. Het boek wordt in de feestweek gepresenteerd.

Het boekwerk is een bloemlezing van de historische stukjes en gedichten, zoals die al jaren in de dorpskrant staan, omlijst met veel foto’s en tekeningen. De schrijver van de epistels is Dirk Kingma (70), die in 1970 in Marknesse kwam wonen. Sinds 2006 schrijft hij de tweewekelijkse artikelen en nam daarmee het stokje over van Aly Nijdam die de serie ooit begon.

Met zijn belangstelling voor geschiedenis meldde hij zich aan voor Historisch Marknesse wat een commissie is van Dorpsbelang. De verhalen in het boek zijn allemaal van de hand van Kingma. Het mooiste epistel is er ook eentje met veel historische lading en gaat over de eerste vrouw in Marknesse. Dat was mevrouw Splinter die met haar man naar de polder kwam als beheerder van de kantine. Het was een indrukwekkende vrouw die tijdens de razzia in 1944 een van de jongens onder de tapkast onderduik verschafte en op het zoldertje nog eens drie mannen, onder wie haar eigen man. Ze zette een grote mond op tegen een meerdere van de Duitse soldaten, omdat de soldaten stalen uit haar winkel. Dat maakte veel indruk op de Duitsers die het daarna wel lieten om wat te pikken en zelfs een wacht instelden bij haar winkel. Een andere vrouw uit recentere jaren die indruk maakte was de brugwachtersvrouw die vanuit haar torentje (brugwachtershuisje) het dorp regeerde. Haar taken zijn inmiddels overgenomen door een wachter op afstand met video-assisentie. Het zijn allemaal verhalen met een glimlach of knipoog, kort en gemakkelijk te lezen.

Het boek dat 160 bladzijden telt kost 10 euro in de voorverkoop. Na de presentatie in de feesttent is het te koop voor 12,50 euro. Op de zomermarkt wordt het aangeboden in de kraam van Historisch Marknesse. Bestellen kan via e-mail: woordenbeeld@gmail.com.

Nieuw boek toegevoegd aan collectie

Er is een nieuw boek aan de collectie toegevoegd:

De afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de zuiderzee
De afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de zuiderzee

Titel : Zuiderzeewerken 1930 – 1940
Datering : 1930
Beschrijving : “De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.
Uitg.: Alg. Landsdrukkerij . 1930.”
Pagina’s:  14

Het boekje is toegevoegd aan de pagina ‘Boeken’. Heeft u nog andere boeken of informatie?  Laat het ons weten!

Soms dacht ik wel...

Soms dacht ik wel: sla me maar dood, maar tegelijk wilde ik leven

Onderstaand artikel stond precies 13 jaar geleden in de Noordoostpolder. 

Dolf Winkler werd geboren op 8 april 1917. Hij overleed na een korte maar heftige ziekte op 22 maart 2009. Dolf werd 91 jaar.

Eerder werd ook een ander krantenartikel m.b.t. dhr. Winkler gepubliceerd:

Atoombom, niet goed”, zei de Japanse kampwacht


Emmeloord – Dolf Winkler heeft een boek geschreven. een heel bijzonder boek. je vindt het niet in de gewone boekhandel, maar wel bij de uitgever: De Drukwinkel in Emmeloord. […]

Winkler was in Indië, het huidige Indonesië, toen de tweede wereldoorlog uitbrak. hij was daar als soldaat bij het KNIL, het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, en dus moest hij meevecht etoen de Japanse soldaten Indië kwamen bezetten. Hij werd krijgsgevangene, moest werken aan de beruchte Birma-spoorlijn, waar tallozen omkwamen.

Lees hier het volledige artikel:

Soms dacht ik wel...