AVG Protocol

 NOP in Oorlogstijd is een particulier initiatief door Robert Hofman als bestuurslid vanuit Stichting Urk in Oorlogstijd Stichting. Robert Hofman is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.nopinoorlogstijd.nl
Mathilde Wibautsingel 59
83002 WR Emmeloord

NOP in oorlogstijd heeft geen vaste functionaris  aangesteld voor de gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NOP in Oorlogstijd verwerkt geen persoonsgegevens zonder dat deze door u aan ons verstrekt zijn. Reacties achtergelaten op de website worden op deze bewaard. Contact verzoeken via de website ingestuurd worden gelezen en als nodig buiten de website bewaard. Wenst u dat uw gegevens verwijderd worden, neem dan contact met ons op.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nopinoorlogstijd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NOP in Oorlogstijd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het doen van historisch onderzoek
– Het leggen van contact tussen u en ons
– Het beleggen van kennisavonden/bijeenkomsten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NOP in Oorlogstijd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NOP in Oorlogstijd) tussen zit.

NOP in Oorlogstijd gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Website van NOP in oorlogstijd
– Latop e/o Personal Computer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NOP in Oorlogstijd bewaart normaliter persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Het kan echter wel voorkomen dat uw gegevens inzake familie(onderzoek) worden opgeslagen, langer dan in eerste instantie nodig.
Gegevens van nog levende personen, en personen geboren minder dan 100 jaar geleden worden niet zonder uw toestemming of die van naast familie gedeeld.

Wilt u weten wat de criteria zijn, of welke gegevens wij bewaren, neem dan contact top.

Delen van persoonsgegevens met derden
NOP in Oorlogstijd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NOP in Oorlogstijd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Urk in Oorlogstijd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nopinoorlogstijd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NOP in Oorlogstijd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NOP in Oorlogstijd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nopinoorlogstijd.nl